Projektant wnętrz

Prace nad projektem w ścisłej współpracy z Państwem przechodzą kolejno przez wymienione poniżej etapy:

1

Bezpłatne określenie projektowanej przestrzeni oraz Państwa oczekiwań poprzez wizytę na inwestycji, korespondencję mailową bądź osobiste spotkanie zgodnie z Państwa preferencjami.

2

Przekazanie zwymiarowanych rzutów i przekrojów lub wykonanie inwentaryzacji zadanego wnętrza.

3

Podpisanie umowy i konsultacje projektu w oparciu o przygotowane rzuty z układem ścian, mebli, podłóg i sufitów. Omówienie ulubionych materiałów wykończeniowych, kolorystyki oraz założeń finansowych.
Maksymalny czas: 14 dni roboczych

4

Przygotowanie i dopracowanie zgodnie z Państwa sugestiami wizualizacji projektowanych wnętrz w dwóch wariantach wykończeniowych.
Maksymalny czas: 21 dni roboczych

5

Zamknięcie etapu koncepcyjnego raz przejście do przygotowania dokumentacji technicznej oraz wykonawczej wchodzącej w skład projektu kompleksowego

6

Konsultacja i wprowadzenie zgłoszonych przez Państwa zmian do opracowanych projektów.
Maksymalny czas: 21 dni roboczych

7

Zamknięcie projektu z przekazaniem kompletnej dokumentacji projektowej w formie drukowanej w zamkniętym opracowaniu w 2 egzemplarzach.

projektant wnętrz Mielec 3545

Dla zainteresowanych inwestorów istnieje również możliwość zapewnienia nadzoru autorskiego będącego gwarancją, że realizowana inwestycja będzie odpowiadać założeniom projektowym. Nadzór autorski to bieżąca kontrola realizacji projektu i jakości wykonywanych prac remontowo-budowlanych na wszystkich etapach jego powstawania do momentu oddania na Państwa ręce kluczy do gotowej do zamieszkania lub przyjęcia pracowników inwestycji. Z każdego nadzoru autorskiego otrzymają Państwo notatkę. Zakres oraz koszt nadzorów może zostać określony w umowie jako maksymalna ilość spotkań na budowie lub w postaci kwoty za jednorazową wizytę kontrolną.